Propagace :

Dejte o nás vědět

Čím nás bude víc tím lépe, v příloze máte informační letáček. Stačí ho vytisknout, rozstříhat a vylepit na místo k tomu určené, třeba ve škole, v zaměstanání, klubu nebo ve vaší oblíbené restauraci.Případně si napište o propagační materiál - rádi vám ho dodáme.

hockeyzone-plakat